Avís legal

Inici 9 Avís legal

Condicions generals

Patoupallars.com és un domini a Internet la titularitat del qual correspon al Grup Patou Pallars, amb CIF B44691632.

L’ús del lloc web implica l’acceptació expressa i plena de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que es puguin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

Patou Pallars es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús així com qualsevol altra condició particular.

Propietat intel·lectual sobre els continguts del lloc web

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny i codi font, són titularitat de Patou Pallars i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web, així com la seva modificació i/o distribució sense citar-ne l’origen o sol·licitar-ne prèviament autorització.

Patou Pallars no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercir totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Tractament de dades personals

En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades i la resta de normativa vigent, Patou Pallars us informa que les dades personals que ens siguin proporcionades a través del formulari de contacte o de reserves de la web seran tractades amb la finalitat d’oferir-vos la informació sol·licitada. 

En el cas que ens prestéssiu el vostre consentiment, la vostra adreça de correu electrònic seria inclòs en un tractament amb finalitats promocionals per a l’enviament d’informació sobre els serveis comercialitzats per Patou Pallars. En aquest cas, podria retirar el seu consentiment en qualsevol moment, seguint el procediment de baixa indicat a cadascuna de les comunicacions. 

Patou Pallars es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, d’acord amb la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. 

Així mateix, us informem que teniu el dret a accedir a la informació que us concerneix, a rectificar-la en cas de ser errònia, a sol·licitar la seva supressió, a limitar o oposar-vos al tractament o a la portabilitat les vostres dades personals dirigint una comunicació a Grupo Patou Pallars, Av. Pallaresa nº4. 25595, Llavorsí o a l’email info@patoupallars.com, acreditant la seva identitat amb el DNI o document equivalent. 

Si no estiguéssiu d’acord amb el tractament que realitzem de les vostres dades personals i d’acord amb el que estableix l’RGPD teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. 

Cookies

El lloc web de Patou Pallars utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mesura imprescindible per al funcionament i la visualització correctes del lloc web per part de l’usuari. 

Les galetes utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas no s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. 

Links

Els enllaços continguts en aquest lloc web poden adreçar-se a continguts web de tercers. Patou Pallars no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre Patou Pallars i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. 

Confidencialitat

Qualsevol dada e informació que sigui enviada a Patou Pallars, siguin quins siguin el seu format i suport, serà tractada amb absoluta confidencialitat i reserva. Únicament poden ser comunicats a les autoritats competents en els supòsits legalment establerts. 

Patou Pallars no utilitzarà sense la seva autorització prèvia ni farà partícip a tercers, qualsevol informació que li sigui proporcionada, o una reproducció parcial o total per qualsevol mitjà.