Política de protecció de dades

Inici 9 RGPD

En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades i la resta de normativa vigent, Patou Pallars us informa que les dades personals que ens siguin proporcionades a través del formulari de contacte o de reserves de la web seran tractades amb la finalitat d’oferir-vos la informació sol·licitada. 

En cas que ens prestéssiu el vostre consentiment, la vostra adreça de correu electrònic seria inclòs en un tractament amb finalitats promocionals per a l’enviament d’informació sobre els serveis comercialitzats per Patou Pallars. En aquest cas, podria retirar el seu consentiment en qualsevol moment, seguint el procediment de baixa indicat a cadascuna de les comunicacions. 

Patou Pallars es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, d’acord amb la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. 

Així mateix, us informem que teniu el dret a accedir a la informació que us concerneix, a rectificar-la en cas de ser errònia, a sol·licitar la seva supressió, a limitar o oposar-vos al tractament o a la portabilitat les vostres dades personals dirigint una comunicació a Grupo Patou Pallars, Av. Pallaresa nº4. 25595, Llavorsí o a l’email info@patoupallars.com, acreditant la seva identitat amb el DNI o document equivalent. 

Si no estiguéssiu d’acord amb el tractament que realitzem de les vostres dades personals i d’acord amb el que estableix l’RGPD teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.